Çağrı Merkezi
Menü Gizle
Sepetim
Giriş Yap
veya üye ol
Kategoriler 
×
Ürün başarılı bir şekilde sepete eklendi.
Karşılaştır ()

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlar (Bundan sonra hepsi birlikte "Kanun" olarak anılacaktır.) kapsamında İlgili Kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "İlgili Kişi" olarak anılacaktır) veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinin işlenmesiyle alakalı birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

İlgili Kişi tarafından veri sorumlusu olan Firmamıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra "Kurul" olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Firmamıza yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

         İLGİLİ KİŞİ' nin doğrudan şahsen başvurusu ile,

         Noter vasıtasıyla ya da

         İLGİLİ KİŞİ' ce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Firmamız adına kayıtlı…………………….elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

         İLGİLİ KİŞİ' nin Firmamıza daha önce bildirdiği ve Firmamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (İLGİLİ KİŞİnin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Altan Erbulak Sok. No:1 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru" yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Altan Erbulak Sok. No:1 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında  Veri Sorumlusuna Başvuru" yazılacaktır.

"Güvenli elektronik

……………………

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel

 


 

imza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında  Veri Sorumlusuna Başvuru " yazılacaktır.

Firmamıza daha önce bildirdiği ve Firmamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

…………………….

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında  Veri Sorumlusuna Başvuru " yazılacaktır.

 


 

Firmamız, İLGİLİ KİŞİ tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda İLGİLİ KİŞİ' nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Ayrıca, Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Firmamızca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KANUN' un gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. İLGİLİ KİŞİ iletişim bilgileri:

A1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon ve Fax Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

İkamet veya İşyeri Adresi:

 

 


 

A2. Yabancılar İçin:

İsim:

 

Soy isim:

 

Uyruğu:

 

Pasaport

Numarası/Kimlik

Numarası

 

Telefon ve Fax Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

İkamet veya İşyeri Adresi:

 

 


 

B. Lütfen Firmamız ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

□ Müşteri

□ İş ortağı

□ Ziyaretçi

□ Diğer:.............................................................

Firmamız içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:..........................................................................

Konu:...........................................................

 

 


 

 

□ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

□ Eski Çalışanım

Tarih :.................................................................

Çalıştığım Yıllar:..........................................

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

□ Diğer:.....................................................

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

 

belirtiniz

C. Lütfen KANUN kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

        Adresime gönderilmesini istiyorum.

        E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

        Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Firmamız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Firmamız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Firmamız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

İLGİLİ KİŞİ (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                          :

Başvuru Tarihi                  :

İmza                                      :